Γιώργος Πέτρου
Διευθυντής, Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

petrouΙδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική Α.Ε. . Διαθέτει 25ετή εμπειρία και εξειδίκευση στον οικονομικό σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στη διαχείριση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, τα οποία απευθύνονται σε εργοδότες, εργαζόμενους, άνεργους και ομάδες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.

Έχει μακρά εμπειρία στη διαχείριση και το συντονισμό έργων που χρηματοδοτούνται από τη ΕΕ, κυρίως στον τομέα της Δια Βίου Μάθησης, της τοπικής δικτύωσης και ανάπτυξης, της νεολαίας, των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και της απασχόλησης καθώς και στην εξάλειψη των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης.

Τα προσόντα του περιλαμβάνουν την ανάπτυξη εκπαιδευτικών υλικών και εργαλείων, ενώ έχει μεγάλη εμπειρία στη μάθηση, τη διδασκαλία, την κατάρτιση, τη νεολαία και την προσωπική ανάπτυξη. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην εκπαίδευση ενηλίκων και παρακολούθησε σεμινάρια και μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα όπως: κατάρτιση και συμβουλευτική υποστήριξη, ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση για ομάδες που κινδυνεύουν με αποκλεισμό, για τη διαφορετικότητα και την κοινωνική ένταξη καθώς και την ισότητα των φύλων.

Είναι ο Υπεύθυνος του Προγράμματος igma3 στην Ελλάδα και εκπροσωπώντας το «ΔΗΜΗΤΡΑ» και έχει συμμετάσχει σε ένα ευρύ φάσμα δικτύων, οργανισμών και Διοικητικών Συμβουλίων. 


 

Γεωργιάδης Θ. Δημήτριος
Διοικητής Ανοιχτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Ελαιώνα Αττικής

georgiadisΑπόφοιτος του Τμήματος Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Μπάρι της Ιταλίας. Διδάκτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο Πολιτική Οικονομία της Εκπαίδευσης. Έχει εξειδικευθεί στη Συμβουλευτική και στη θεραπεία εξαρτημένων ατόμων. Τακτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρίας Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού. Μέλος του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Διδάσκει μαθήματα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Πολιτικής Οικονομίας της Εκπαίδευσης στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Αθήνας και Πάτρας. Έχει δημοσιεύσει 32 πρωτότυπες ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές στα ελληνικά, αγγλικά, ιταλικά και γερμανικά και έχει συγγράψει τρεις μονογραφίες. Μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Παιδαγωγικός Λόγος. Εργάστηκε στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χαλανδρίου ως ειδικός εκπαιδευτικός, στην Υπηρεσία Ασύλου ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. Από του 2014 εργάζεται στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και από το 2015 ασκεί καθήκοντα προϊσταμένου σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών. 

 


 

Dr Andrea Volterrani
Researcher, Department of Enterprise Engineering

volterraniHe is a Sociologist of Cultural and Communication Processes, Researcher at Department of Department of Enterprise Engineering, Tor Vergata University, Rome. He is engaged in research, teaching and consulting on social communication, the third sector, integrated social politics and assessment processes, resilience community and prevention communication related on natural disaster

 

 

 


 

Dr Alessio Ceccherelli
Research grant in Educational technologies

ceccherelliHe teaches General Didactics at the University of Rome Tor Vergata. He is a humanist in training, but for years he has been mainly involved in storytelling, technologies, media and teaching. His main research interests concern the educational potential offered by the latest technologies, from the Internet to video games, believing in the integration between presence and distance, online and offline teaching and learning.

 

 

 


 

Stefania Nasso
Researcher at the Tor Vergata University Distance Learning School for the Quaser project.

nassoBachelor's Degree in Political Science - International Politics - University of Rome “La Sapienza”. Post-graduate Specialization Degree in "Public Management and European Economic Policies" - National School of Administration – Rome.

She is a professional with more than nine years in the field of asylum, achieved working, since 2009, as official for the Department for Civil Liberties and Immigration of the Italian Ministry of the Interior, within the Central Directorate for Immigration and Asylum Policies. In her role, she is working with reception and asylum policies both at national and international level.

She is part of the management of the Italian National Contact Point of the European Migration Network and she is also the coordinating editor of the Department’s magazine “LibertàCivili” for which she wrote more than 60 articles. 


 

Βάσω Αναστασοπούλου
Διευθύντρια Τμήματος Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Έργων, Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ

anastasopoulouΔιαθέτει 20 έτη επαγγελματική εμπειρία ως Στέλεχος Διεύθυνσης οργανισμών και φορέων παροχής εκπαίδευσης ενηλίκων. Στην παρούσα θέση της, τα καθήκοντά της περιλαμβάνουν έρευνα, μεταφορά καινοτομίας και ανάπτυξη διεθνών δικτύων και συνεργασιών. Έχει σχεδιάσει και διαχειριστεί περισσότερα από 150 προγράμματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της ενίσχυσης επαγγελματικών προσόντων και της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, πολλά από τα οποία ξεχώρισαν ως Καλές Πρακτικές διεκδικώντας σημαντικά βραβεία και διακρίσεις από Εθνικές και Ευρωπαϊκές Αρχές (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Υπουργείο Ανάπτυξης, κ.α.).

Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην "Εκπαίδευση Ενηλίκων" (M.Sc.), καθώς και στη “Διοίκηση Επιχειρήσεων” (ΜΒΑ). Είναι εκπαιδεύτρια εκπαιδευτών με πλήθος πιστοποιήσεων, συνεχή ανά τα χρόνια συγγραφή και δημοσίευση εκπαιδευτικών εγχειρίδιων, καινοτόμων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθοδολογιών, πιστοποιημένο στέλεχος συμβουλευτικών υπηρεσιών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και μέλος επιστημονικών ενώσεων.


 

Mario Spatafora
General Secretary of Effebi Association

spataforaMario Spatafora is the General Secretary of Effebi Association and the European Projects Coordinator within EFFEBI Association, responsible for identifying project ideas and appropriate Partnerships. He is Professor - by the Department of Training Sciences at the University Roma Tre - in organizational development with a specific course on the European instruments for the long-life learning (EQF/ECVET/EQARF). Previously, after a brief working experience in the study department of the EC in Luxembourg, he joined the Crediop – a medium/long term credit institute based in Rome, being in charge for the credit and legal affairs activities and finally responsible for HR department. He worked for ABI– the Italian Banking Association – and was in charge of the General Secretariat and then of the organizational development and human resources department.

 


 

Elisa Mancinelli
Project manager at the University of Rome Tor Vergata

mancinelliShe has been working as researcher and as project manager in national and transnational initiative focussing on in-company professional development schemes, innovative and inclusive pedagogical approaches in education and vocational training programmes. She has also carried out evaluation assignments at programme and project level, nationally and internationally, applying formative and summative evaluation approaches and tools.

  

 


 

Caridad Martínez Carrillo de Albornoz
General Manager at Inercia Digital. Degree in Law specialized in Business

albornoz Management. Master in Marketing and Expert in Communications 2.0

Experienced in Erasmus+ and previous programmes.

 

  

 


 

Giusy Zollerano

zolleranoGiusy Zollerano: is a European Project manager in several national, European and international funding projects especially in relation to European Framework and National Qualifications Framework (EQF); certification of competences and Quality Assurance; ECVET; ICT sector.

Graduated from the University of Roma “La Sapienza” in Political Science in 2005. She holds a master’s degree in International Protection of Human Rights. She attended postgraduate courses on “Refugees and Migrants in the European construction” (Sapienza University, CNR, UNESCO, FAO and UNICRI) and “Human rights challenges: women, migrants, peace missions” (Italian Red Cross; University of Padova, Interdepartmental Centre for Research and Services on Human and People Rights). 

 


 

Gabriele Guazzo
Project Manager and Researcher at Cittalia

guazzoHolder of second level Master’s Degrees on European Programmes and Funds, Geopolitics and International Relations and Diplomatic Studies, he is currently Project Manager and Researcher in the Research and Project Development Office at Cittalia, the Foundation of the National Association of Italian Municipalities (ANCI) specialized on the themes of Reception, Social Inclusion and Citizenship. Expert in European policies, sustainable and integrated urban development, management and multi-level governance, he deals in particular with national and European projects related to the themes of migration, international protection, integration and fight against discrimination and marginalization. Author of several thematic contributions for Cittalia and ANCI, he is also trainer and lecturer on the occasion of national and European seminars on EU policies, programmes and funds, as well as on migration and integration.  

 


 

Antonio Casarola
Sociologist

Antonio Casarola, sociologist, has been working for the past 15 years as researcher and, lately, as coordinator of services dealing with drug addiction, gambling addiction, and migrations. Currently he is the coordinator of the training activities and of the supervision of services for the Comunità Oasi2.  

 


 

Ilaria Chiapperino
Sociologist

ilariaMs Ilaria Chiapperino, legal advisor specialised in migration law and international cooperation. For the Comunità Oasi2 located in Trani (in the Apulia region) I have been coordinating several projects to support victims of human trafficking and migrants asking for international protection. I am also active as animator of local networks on behalf of the Consorzio NOVA for social innovation.

 

 

  

 


 

Denis Riabov
Folkuniversitetet, Uppsala

riabov Denis Riabov is a project manager at the Department for International Cooperation of Folkuniversitetet, Uppsala. With more than 5 years of experience in a broad range of LLP and Erasmus+ projects, Denis is building towards expertise in the EU-funded project management. Having a background as PRman in IT, Denis possesses a number of strategic communications skills, as well as such skills as writing for the web, SEM, SEO, social media marketing, branding and analytics.