Κατεβάστε το Πρόγραμμα Συνεδρίου

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018
12:00– 12:30 Προσέλευση και Εγγραφή – Καφές καλωσορίσματος
12:30 – 12:45 Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί
Εκπρόσωπος Υπουργείο Μεταναστατευτικής Πολιτικής
1ο μέρος
12:45– 14:30
Παρούσα κατάσταση και προκλήσεις στις δομές υποδοχής μεταναστών στην Ελλάδα
12:45 - 13:00 Εισαγωγή: Ο κρίσιμος ρόλος της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Ανδρέας Ηλιόπουλος, Διευθυντής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
13:00 – 13:30 Διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης – Eμπειρική αποτύπωση
Μαρία Δήμητρα Νιούτσικου, Διοικητής Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Βαθέος Σάμου (ΥΠΥΤ)
13:00 – 14:00 Διαχείριση φιλοξενουμένων στις Δομές προσωρινής φιλοξενίας: Άσκηση διαχείρισης πολυπολιτισμικότητας
Δημήτριος Γεωργιάδης, Διοικητής Ανοιχτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων Ελαιώνα Αττικής (ΥΠΥΤ)
14:00 – 14:30 Διαχείριση ασυνόδευτων ανηλίκων – Προκλήσεις και προοπτικές
Σταυρούλα Αρούκατου, Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας – Τμήμα Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
14:30 – 15:00  Ελαφρύ γεύμα
2ο μέρος
15:00 - 17:00
Ευρωπαϊκό Σεμινάριο: «Ενίσχυση των ικανοτήτων των εργαζομένων σε κέντρα υποδοχής μεταναστών και προσφύγων με σκοπό την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών»
15:00– 15:20 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα QUASER: Στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα, παραδοτέα
Andrea Volterrani, Alessio Ceccherelli & Stefania Nasso, Πανεπιστήμιο Τor Vergata (Ιταλία)
15:20– 15:30 Αποτελέσματα συγκριτικής μελέτης των διαδικασιών που εφαρμόζονται στα κέντρα υποδοχής μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
Βάσω Αναστασοπούλου, Διευθύντρια τμήματος Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών έργων, Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ
15:30 – 15:40 Πρότυπο Επαγγελματικών Προσόντων και Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σπουδών για εργαζόμενους με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
Mario Spatafora & Giusy Zollerano, EFFEBI Association (Ιταλία)
15:40 – 16:00 Επαγγελματικά προσόντα και προφίλ εργαζομένων κέντρων υποδοχής μεταναστών στην Ιταλία
Ilaria Chiapperino & Antonio Casarola , OASI2 practice (Ιταλία)
16:00 – 16:10 Παρούσα κατάσταση στα κέντρα υποδοχής μεταναστών από τη σκοπιά των δήμων
Gabriele Guazzo , CITTALIA (Ιταλία)
16:10 – 16:30 Εκπαιδευτικό υλικό και ηλεκτρονική πλατφόρμα εκμάθησης (e-learning platform)
Caridad Martínez Carrillo de Albornoz , Inercia Digital (Ισπανία)
16:30 – 16:40 Εργαλεία για την αξιοποίηση της εργασιακής εμπειρίας του προσωπικού των Κέντρων Υποδοχής - Πιλοτική εφαρμογή QUASER στην Ελλάδα
Αθανάσιος Παπαθεμελής, Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης , Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης
16:40 – 16:50 Πρακτική εργαλειοθήκη QUASER για την αξιολόγηση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης
Ali Rashidi & Denis Riabov, Folksunivesitetet Ουψάλα (Σουηδία)
16:50 - 17:00 Συμπεράσματα – Ολοκλήρωση εργασιών ημερίδας