Οι κύριοι στόχοι του συνεδρίου είναι:

 • Να ενημερώσει τους εμπλεκομένους για το έργο QUASER και τους στόχους του
 • Να προωθήσει τα αποτελέσματα της συγκριτικής μελέτης και των σχετικών συμπερασμάτων των υπηρεσιών που παρέχονται και των ικανότητες που απαιτούνται να έχουν οι εργαζόμενοι σε κέντρα υποδοχής μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο
 • Να παρουσιάσει τα Πρότυπα Επαγγελματικών Προσόντων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του QUASER
 • Να έρθουν οι συμμετέχοντες σε επαφή με το εκπαιδευτικό υλικό του QUASER και την ηλεκτρονική πλατφόρμα κατάρτιση
 • Να παρουσιάσει το πρακτικό εργαλείο του QUASER για τη διευκόλυνση της αξιολόγησης της μάθησης
 • Να προωθήσει την εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων και να λάβει ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες

ΑΠΩΤΕΡΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 • Να αναδείξει τις προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν οι υπηρεσίες υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων
 • Να κινητοποιήσει τους αρμόδιους φορείς για περαιτέρω ευκαιρίες εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού που εμπλέκεται στις διαδικασίες υποδοχής, ταυτοποίησης και φιλοξενίας μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του έργου
 • Να ενισχύσει τα προσόντα των εργαζομένων  προκειμένου να παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
   

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Η διοργάνωση του συνεδρίου συνδέεται με τις τρέχουσες εξελίξεις και συμπίπτει με:

 • Την αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών στη χώρα μας αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη
 • Την ανάγκη ύπαρξης διαδικασιών ενσωμάτωσης και ένταξης των αιτούντων άσυλο στην ελληνική κοινωνία